Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

Dla Rodziców

Dla rodziców

Współdziałanie z rodzicami odgrywa w naszej placówce istotną rolę. Rozpoczyna się ono już w czasie rekrutacji dzieci do przedszkola. Od tych pierwszych kontaktów, opartych na zaufaniu i życzliwości, zależy dalsza współpraca. Zarówno dziecko, jak i rodzice, powinni mieć możliwość zapoznania się z działalnością oraz samym obiektem placówki.

Ważnym elementem współpracy są zebrania z rodzicami, które dostarczają konkretnych informacji. Spotkania z rodzicami są okazją do wymiany dobrych doświadczeń wychowawczych, prowadzonych w formie dialogu nauczycieli z rodzicami. W naszym przedszkolu do udziału w zebraniach zapraszani są: psychologowie, logopedzi. Rodzice, dzięki takim spotkaniom, mają większy i łatwiejszy dostęp do rozmowy z fachowcem, jak również możliwość indywidualnego podejścia do problemów wychowawczych.

Kolejnym ważnym elementem współpracy są rozmowy indywidualne. Kontakt z nauczycielem daje im możliwość uzyskania pełnej informacji o swoim dziecku. Tę formę współpracy cenicie sobie Państwo najbardziej.

Sprawdzoną i dobrą formą współpracy est: „kącik dla rodziców”. To umowna nazwa miejsca, w którym rodzice mogą zatrzymać się, poczekać, a przy okazji poczytać i popatrzeć. Obok systematycznie organizowanej wystawy prac dziecięcych, w kąciku tym, znajdują się informacje dotyczące miesięcznych zamierzeń, teksty wierszy i piosenek, krótkie felietony dotyczące konkretnych, trudnych sytuacji, a także jadłospis, ciekawostki z życia przedszkola itp.

Inną formą dialogu z rodzicami są zajęcia otwarte. Dają one możliwość obserwowania swojego dziecka podczas zabawy na tle grupy rówieśniczej. Forma ta jest przez rodziców wysoko ceniona i stanowi ważny element integracji środowisk wychowawczych.
Kolejną, niezmiernie atrakcyjną formą współpracy są uroczystości przedszkolne (Opłatek Wigilijny, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.). Tradycją stało się, że w przygotowaniach do tych uroczystości uczestniczą rodzice, a to z kolei umożliwia nawiązanie serdecznego kontaktu.

Bardzo popularną formą współpracy jest organizowanie festynów rodzinnych. Przedszkole, dzięki sponsorom, ma możliwość pozyskania dodatkowych środków, przeznaczonych na doposażenie placówki, zaś dzieci i ich rodzice mają możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. W naszym przedszkolu odbywają się dwie takie imprezy integracyjne „Dzień Pieczonego Ziemniaka” we wrześniu oraz „Dzień Rodziny” w maju.
Dlatego też kontakt z rodzicami w naszym przedszkolu jest bardzo ważny. Rodzice powinni wiedzieć co dzieje się w przedszkolu oraz uczestniczyć w zajęciach i imprezach przeznaczonych również dla nich. Brać udział w zebraniach oraz dniach otwartych.

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku