Kadra

Przedszkole 139 na Mokotowie

Kadra

Nasze Nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego, doskonalą się zawodowo uczestnicząc w różnorodnych warsztatach metodycznych, są twórcze, tworzą własne programy dydaktyczne, piszą i publikują artykuły oraz scenariusze zajęć w pismach pedagogicznych, są otwarte na nowości i innowacje pedagogiczne. Panie Woźne pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych (przebieranie, jedzenie, korzystanie z toalety) oraz dbają o czystość w przedszkolu, a Panie Kucharki wyczarowują wspaniałe, urozmaicone posiłki. Pan Dozorca dba o nasz ogród i budynek.

Logopeda

Zajęcia z logopedii prowadzi Pani Ewa. Odbywają się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki pomiędzy 8.00 a 13.00. Są to zajęcia nieodpłatne. Uczęszczają na nie dzieci 4 i 5 i 6 letnie mówiące wadliwie, mające jeszcze niesprawne narządy mowy lub mające trudności z wydobywaniem głosu. Podczas tych zajęć dzieci wraz z Panią wykonują ćwiczenia ortofoniczne. W ich skład wchodzą ćwiczenia:

  • oddechowe
  • fonacyjne
  • logarytmiczne
  • kształcące słuch fonematyczny
  • usprawniające narządy mowne
  • artykulacyjne

Terapeuta

Terapia pedagogiczna odbywa się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki między 09.00 a 14.00.
Jest to zajęcie nieodpłatne. Terapię prowadzi Pani Magda. Uczęszczają tam dzieci potrzebujące wsparcia; nieśmiałe; nadpobudliwe ruchowo. Podczas tych zajęć dzieci mają możliwość wyciszenia, spokojnej nauki poprzez zabawę, ćwiczenia z Panią Magdą budzą wiarę we własne siły i możliwości w wyniku osiąganych postępów. Dzieci uwielbiają te zajęcia i zabawy.  Uczęszczają na nie bardzo chętnie nawet pozostałe dzieci z grupy. W naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia wspomagające: terapia ręki oraz elementy SI.

sala pedagogiczna

Każde dziecko ma założony zeszyt z ćwiczeniami i wierszami do ćwiczeń. Dzięki temu może powtarzać te ćwiczenia z rodzicami w domu.

Psycholog

Pani psycholog jest w naszym przedszkolu raz w tygodniu w piątki. Zajęcia terapeutyczne z dziećmi Pani Katarzyna prowadzi indywidualnie i grupowo. Przeprowadza badania psychologiczne pod kątem dojrzałości szkolnej oraz badania sondażowe. Udziela pomocy rodzicom poprzez udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych oraz w razie potrzeby kieruje do innych specjalistów. Wszelkie badania psychologiczne odbywające się w przedszkolu są przeprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą rodziców dzieci. Zajęcia z Panią psycholog są nieodpłatne.

[hfe_template id=’4613′]