Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

Mokotowski Przegląd Muzyczny

MPM

Mokotowski Przegląd Muzyczny

Przegląd ma charakter dzielnicowy. Odbywa się na Mokotowie. Patronat sprawuje Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Organizatorami są Przedszkole Nr 139 i Przedszkole Nr 344. Współorganizatorzy to Młodzieżowy Dom Kultury – Mokotów oraz Służewski Dom Kultury. W przedsięwzięciu tym biorą udział mokotowskie placówki przedszkolne. Każda placówka biorąca udział w przeglądzie otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz dyplomy i puchary, jak również nagrody za zajęte miejsca. Każde dziecko otrzymuje słodki upominek. Przedszkola, które uzyskały najwyższe oceny swoich programów w poszczególnych kategoriach są zapraszane do występu w „Koncercie Laureatów”.

Podczas przeglądu dzieci mają możliwość zaprezentowania się w następujących kategoriach:

  1. Piosenka grupowa
  2. Taniec Ludowy
  3. Taniec nowoczesny
  4. Inscenizacja muzyczna

Cele przedlągu

1. Zaprezentowanie dorobku artystycznego przedszkoli.
2. Inspirowanie nowych form artystycznych.

Korzyści wynikające z Przeglądu Muzycznego dla dzieci i placówki

1. Kształtowanie kultury muzycznej
2. Doskonalenie smaku muzycznego,
3. Rozwijanie umiejętności słuchania,
4. Rozbudzanie zainteresowań muzyką,
5. Oddziaływanie na dyspozycję dziecka do pracy oraz na pamięć,
6. Rozwijanie poczucia więzi grupowej oraz integracji,
7. Rozwijanie samodzielności
8. Zaktywizowanie wszystkich dzieci,
9. Rozwój muzyczny,
10. Stwarzanie szansy osiągnięcia sukcesu,
11. Zaspokojenie potrzeby popisowości,
12. Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań,
13. Stymulacja dziecka do samo wyrażania się,
14. Kształtowanie przeżyć estetycznych,
15. Promocja palcówki w środowisku lokalnym,
16. Integracja środowiska przedszkolnego,
17. Wymiana pomysłów, spostrzeżeń, doświadczeń między placówkami.

Apel do nauczycieli i rodziców

1. Wykorzystuj każdą nadarzającą się okazję do organizowania kontaktu dziecka z muzyką .
2. Nie ograniczaj dziecięcej ekspresji wprowadzaniem schematów i stereotypów zachowań – stwórz mu warunki do wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć poprzez ruch, taniec, śpiew, grę na instrumentach.
3. Stawiaj przed dzieckiem różnorodne zadania, dzięki którym rozwinie się jego wyobraźnia muzyczna – odwołuj się do niej przy okazji różnorodnych działań dziecka.
4. Uczestnicz zawsze w działaniach muzycznych dziecka, gdy cię oto prosi.
5. Śpiewaj, graj, tańcz ( na miarę swoich możliwości) wraz z dzieckiem, bowiem twoje działania stymulują jego aktywność.
6. Tak organizuj środowisko muzyczne dziecka, by ono świadomie wykorzystywało zdobyte doświadczenia w swoich zabawach i różnorodnych poczynaniach.
7. Naucz dziecko dostrzegać muzykę w przejawach dnia codziennego, w świecie przyrody, w zgiełku ulicznym, w domu, tak, by było wrażliwe na świat dźwięków.
8. Naucz je słuchać muzyki, która płynie ku nam z natury i przemawia do wyobraźni z równą siłą, co muzyka tworzona od wieków przez człowieka.

MPM

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku