Nasze przedszkole

Przedszkole 139 na Mokotowie

Nasze przedszkole

Przedszkole posiada: cztery sale do zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, jedną salę gimnastyczną, pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, kuchnię, szatnię dla dzieci, pokój zajęć logopedycznych i terapeutyczno – psychologicznych, pokój nauczycielski wraz z biblioteką dla dzieci, nauczycieli i rodziców.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z bezpiecznego ogrodu przedszkolnego, podzielonego na dwie części: dla grup młodszych i dla grup starszych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. Przedszkole zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i oprzyrządowanie terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.

Warszawa
wejście
sala pedagogiczna
sala pedagogiczna
[hfe_template id=’4613′]