Nasze wycieczki

Przedszkole 139 na Mokotowie

Nasze wycieczki

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje nieprzeparta ciekawość świata, chęć poznawania i doświadczania rzeczywistości. Spacery i wycieczki umożliwiają poznanie bliższego i dalszego środowiska przyrodniczego oraz społecznego dziecka. Umożliwienie dziecku bezpośredniego poznawania, obserwowania i przeżywania sprzyja jego harmonijnemu rozwojowi. Oprócz walorów edukacyjnych, wycieczki uczą aktywnego i zdrowego spędzania czasu oraz:

  1. Poznania własnego regionu, kraju, tradycji, kultury.
  2. Wzbogacenia wiedzy o środowisku przyrodniczym, zabytkach oraz historii.
  3. Kształtują dyscyplinę, umiejętności pracy zespołowej.
  4. Integrują zespół przedszkolny.
  5. Eliminują niepożądane zachowania poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
  6. Poznania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  7. Uczą zaradności i samodzielności.

[hfe_template id=’4613′]