Niezbędnik

Przedszkole 139 na Mokotowie

Niezbednik

Odzież

Prosimy o ubieranie Dzieci w wygodne i praktyczne ubranka, tzn. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić, np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie. Prosimy, aby każde dziecko miało odpowiednie obuwie. Próbujemy, w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody. Pamiętajmy, że nie ma brzydkiej pogody, są tylko źle dopasowane ubrania.

Przyprowadzanie i odprowadzanie

Prosimy aby dzieci były przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30 o tej godzinie podawane jest śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne wynikające z planu grupy. Przyprowadzanie późniejsze wiąże się z dezorganizacją pracy z dziećmi. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości. Rodzice, prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego dziecka. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godziny 17.00
Raz w miesiącu zapraszamy na godzinę otwartą wychowawców, można wówczas spokojnie bez dzieci porozmawiać o postępach dziecka.

Dzieci chore

Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych do przedszkola. Należy  pamiętać  o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeśli dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu źle się poczuje, nauczyciel dzwoni do rodzica z taką informacją. W związku z tym prosimy o aktualne telefony. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków. Prosimy o poinformowanie placówki jeśli dziecko zachoruje na chorobę zakaźną.

Posiłki

Dbamy o to, żeby do każdego posiłku był dodatek owocowo-warzywny. Potrawy są przygotowywane codziennie ze świeżych produktów. Przy układaniu jadłospisów stosuje się tak zwany system dekadowy to znaczy, że przez 10 kolejnych dni nie powtarza się żaden posiłek. Ponadto opieramy się na zasadach racjonalnego żywienia, które polega na takim doborze produktów w całodziennym jadłospisie, aby dostarczały organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Posiłki dobieramy tak, by mieściły się w granicach norm pod względem kalorycznym i energetycznym, czyli takich, które zawierają odpowiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczów, soli mineralnych i witamin.

Terminy

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z góry za każdy miesiąc w sekretariacie Przedszkola w dni wyznaczone przez Dyrektora.
Terminy opłaty za przedszkole podane są na tablicy ogłoszeń na początku miesiąca. Są to dwa dni płatności w miesiącu od godziny 15.00 do 17.00.  Wpłat można także dokonywać na konto.

[hfe_template id=’4613′]