Programy dydaktyczne

Przedszkole 139 na Mokotowie

Programy dydaktyczne

Nasze Przedszkole korzysta z różnych programów dydaktycznych. Do najważniejszych należą:

1. Program „Cała Polska czyta dzieciom”
2. Program adaptacyjny – „Samodzielny przedszkolak”
3. Program Edukacji Ekologicznej
4. Program „Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne”

cała Polska czyta dzieciom
[hfe_template id=’4613′]