Projekt Kodowanie na dywanie

Przedszkole 139 na Mokotowie

Kodowanie na dywanie

PROJEKT „KODOWANIE NA DYWANIE”

OSOBY REALIZUJĄCA PROJEKT: nauczyciele grup
UCZESTNICY PROJEKTU: dzieci 3, 4, 5 i 6- letnie
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestawy do kodowania gotowe i wykonane przez nauczycieli, „kodowanie na dywanie w przedszkolu, szkole i w domu” A. Świć

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

– wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci
– organizacja sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń
– kształtowanie umiejętności niezbędnych do działania w obszarze nowych technologii
– rozwijanie zainteresowań

CELE OPERACYJNE PROJEKTU:

DZIECKO:

– rozwija umiejętności porównywania i wnioskowania
– kształtuje umiejętność kodowania i odkodowania wzoru
– rozwija logiczne myślenie
– rozwija koncentrację uwagi
– zapamiętuję elementy o różnym stopniu złożoności
– samodzielnie rozwiązuje problemy
– planuje działania i przewiduje konsekwencje
– uczy się dobrej organizacji pracy
– kształtuje umiejętność precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów
– buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów

SPOSÓB, WARUNKI I CZAS REALIZACJI:

– zajęcia odbywają się z całą grupą lub w zespołach
– czas trwania zajęć zależy od możliwości i potrzeb dzieci
– zajęcia mogą odbywać się w sali lub na świeżym powietrzu

[hfe_template id=’4613′]