Zajęcia programowe

Przedszkole 139 na Mokotowie

Zajecia programowe

Wychowanie przedszkolne obejmuje wczesną edukację dzieci w wieku od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zajęcia dydaktyczne programowe są dostosowane do wieku dzieci oraz ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
W grupie pierwszej jest jedno zajęcie w ranku, trwa ono do 15 minut, natomiast już od II półrocza drugiej grupy nauczyciel prowadzi dwa zajęcia z dziećmi.
Starsze dzieci potrafią dłużej skupić uwagę, dlatego zajęcia w grupach starszych mogą trwać 30 – 40 minut.

Praca z dziećmi jest realizowana na podstawie:

  1. Nowej Podstawy Programowej
  2. Koncepcji pracy Przedszkola
  3. Rocznego Programu Pracy Przedszkola
  4. Miesięcznych planów pracy w grupie
  5. Programów własnych nauczycieli placówki

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczyciela w ranku i obejmują:

  • zajęcia z mowy i myślenia,
  • zajęcia matematyczne,
  • zajęcia plastyczno – techniczne,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • zajęcia ruchowe

tygodniowy plan dnia

I grupa


Zobacz

tygodniowy plan dnia

II grupa


Zobacz

tygodniowy plan dnia

III grupa


Zobacz

tygodniowy plan dnia

IV grupa


Zobacz

[hfe_template id=’4613′]