Koncepcja placówki “Przedszkole przyjazne dziecku”

Przedszkole 139 na Mokotowie

Przedszkole przyjazne dzieciom

„Przedszkole przyjazne dzieciom” 

Pragniemy przybliżyć Państwu koncepcję pracy naszej placówki. „Przedszkole przyjazne dzieciom” to hasło, jakie nam przyświeca w codziennej pracy. Nasze działania zmierzają do kreowania samodzielnego, aktywnego i bogatego wewnętrznie dziecka, otwartego na otaczający go świat.

Odbywa się to poprzez:
– stosowanie w pracy z dziećmi aktywnych metod nauczania 
– indywidualizację procesu wychowania w obszarze potrzeb, możliwości i oczekiwań dzieci (indywidualne programy pracy z dzieckiem mającym trudności oraz uzdolnionym, kąciki zainteresowań – badawczy, teatralny, przyrodniczy, współpraca ze specjalistami – logopedą, psychologiem, terapeutą, udział w konkursach międzyprzedszkolnych, różnorodne zajęcia dydaktyczne – matematyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, przyrodnicze, konstrukcyjne w grupie, zespołach lub indywidualnie) 
– bezpieczne i atrakcyjne wyposażenie przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne
– tworzenie przez nauczycieli programów oraz projektów edukacyjnych 
– udział dzieci w warsztatach ( m.in. plastycznych, ekologicznych, ceramicznych, teatralnych), koncertach i teatrzykach
– współorganizowanie „Mokotowskiego Przeglądu Muzycznego Przedszkolaków”
– współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
– współpracę z innymi placówkami (Przedszkolami oraz Żłobkiem).

Innym ważnym elementem naszej koncepcji jest współpraca z rodziną dziecka. Dążymy do aktywnego udziału rodziców w życiu Przedszkola. Przejawem tego są: 
– działania Rady Rodziców uczestniczącej w podejmowaniu ważnych dla placówki, a tym samym dzieci decyzji
– współpraca z rodzicami podczas przygotowania uroczystości okolicznościowych, festynów
– teatrzyk dla dzieci przygotowany przez rodziców
– rodzinne konkursy plastyczne
– zajęcia otwarte, podczas których rodzic nie tylko może zobaczyć jak w grupie zachowuje, pracuje i bawi się jego dziecko, ale również sam w nich uczestniczyć
– „dni otwarte”, podczas których rodzic uzyskuje szczegółowe informacje na temat postępów dziecka, sukcesów, trudności, sposobów pracy z nim w domu
– zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
– czytanie dzieciom różnych książeczek przez rodziców (realizowanie programu „Cała Polska czyta dzieciom”)

Nauczycielki pracujące w Przedszkolu nieustannie doskonalą i rozwijają swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych warsztatach, kursach, konferencjach, a uzyskaną wiedzę wykorzystują w pracy z dziećmi.
W każdej grupie codziennie odbywają się zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Ich treść, forma dostosowana jest do potrzeb, zainteresowań, poziomu rozwoju dzieci oraz obowiązującego programu nauczania zgodnego z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

[hfe_template id=’4613′]