Projekt Ceramiczne inspiracje

Przedszkole 139 na Mokotowie

Ceramiczne inspiracje

PROJEKT „CERAMICZNE INSPIRACJE”

OSOBY REALIZUJĄCA PROJEKT: nauczyciele grup
UCZESTNICY PROJEKTU: dzieci 3, 4, 5 i 6- letnie
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: glina, materiały plastyczne, ilustracje, albumy

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

– wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci
– organizacja sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń
– poszerzanie wiedzy o sztuce
– rozwijanie zainteresowań plastycznych
– doskonalenie sprawności manualnych

CELE OPERACYJNE PROJEKTU:

DZIECKO:

– wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, konstrukcji z tworzyw i materiału naturalnego
– doskonali spostrzegawczość wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, sprawność dłoni, nadgarstka, palców
– planuje działania i przewiduje konsekwencje
– uczy się dobrej organizacji pracy
– poszerza wiedzę na temat sztuki – rzeźba

SPOSÓB, WARUNKI I CZAS REALIZACJI:

– zajęcia odbywają się z całą grupą lub w zespołach raz w miesiącu
– czas trwania zajęć zależy od możliwości i potrzeb dzieci
– zajęcia mogą odbywać się w sali lub na świeżym powietrzu, mogą być poprzedzone wycieczką lub spacerem
– tematyka prac dostosowana jest do tematów planów miesięcznych pracy wychowawczo – dydaktycznej

[hfe_template id=’4613′]