Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

Ramowy rozkład dnia

I

  • 7:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy zespołowe, praca indywidualna z dziećmi.
  • 8:00- 8:30 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
  • 8:30 – 9:00 – Śniadanie.

II

  • 9:00 – 10:00- Zajęcia organizowane przez nauczyciela wspomagające rozwój dzieci. Zadania edukacyjne dostosowane do możliwości dziecka. Zajęcia grupowe, indywidualne, zespołowe dotyczące sfery: ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej.
  • 10:00 – 10:30 – Drugie śniadanie (owoc i sok)
  • 10:30 – 12:00 – Zajęcia ruchowe i tematyczne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery.
  • 12:00 – 12:30 – Obiad
  • 12:30 – 14:30 – Aktywność indywidualna i grupowa, organizowana przez nauczyciela o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym oraz leżakowanie dzieci z grupy I i II.

III

  • 15:00 – 15:20 – Podwieczorek.
  • 15:20 – 17:00 – Praca indywidualna z dziećmi. Gry i zabawy zespołowe. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku