Regulamin Przedszkola

Przedszkole 139 na Mokotowie

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola

Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
  2. Dziecko zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Przerwa w uczęszczaniu powinna być wcześniej zgłoszona w placówce.
  3. Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola między godziną 7.00 a godziną 8.15.
  4. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba upoważniona przez rodziców winna być wcześniej zgłoszona na karcie oświadczenia. Osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.
  5. Ubranie dziecka powinno być tak uszyte aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
  6. Do Przedszkola w ciągu tygodnia należy przyprowadzać zdrowe dzieci.
  7. Rodzice zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w życiu placówki, uczęszczania na organizowane przez wychowawców zebrania grupowe, spotkania indywidualne, zajęcia otwarte, imprezy, itp.
  8. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i Przedszkola powinny być zgłaszane do Dyrektora Przedszkola.
  9. Rodzice powinni interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
  10. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać z góry za każdy miesiąc w sekretariacie Przedszkola w dni wyznaczone przez Dyrektora lub poprzez wpłatę na konto.

[hfe_template id=’4613′]