Projekt Mały mistrz szachowy

Przedszkole 139 na Mokotowie

Mały Mistrz szachowy

PROJEKT „MAŁY MISTRZ SZACHOWY”

OSOBY REALIZUJĄCE PROJEKT: nauczyciele grup
UCZESTNICY PROJEKTU: dzieci 5 i 6- letnie
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duży i mały zestaw do gry w szachy

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

– rozwijanie pamięci i uwagi
– rozwijanie myślenia logicznego
– rozwijanie pozytywnych cech osobowości
– rozwijanie twórczego potencjału
– rozwijanie zainteresowań

CELE OPERACYJNE PROJEKTU:

DZIECKO:

– poznaje nową dyscyplinę, jej zasady
– rozwija koncentrację uwagi
– zapamiętuję elementy o różnym stopniu złożoności
– samodzielnie rozwiązuje problemy
– planuje działania i przewiduje konsekwencje
– uczy się pozytywnej rywalizacji
– uczy się radzenia sobie z porażkami
– uczy się cierpliwości, wytrwałości i tolerancji
– uczy się stosować zasadę „fair play”
– zna zasady i uczy ich początkujących graczy

SPOSÓB, WARUNKI I CZAS REALIZACJI:

Realizacja projektu odbywa się w następujących etapach:
I etap – zapoznanie z szachownicą, figurami i wprowadzanie zasad, pokaz gry
II etap – rozgrywki w parze nauczyciel – dziecko, utrwalanie zasad, prezentowanie różnych strategii, obserwowanie gry przez innych uczestników
III etap: – rozgrywki między dziećmi przy wsparciu nauczyciela

Udział w zajęciach jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Etap I ma charakter wprowadzający i bierze w nim udział cała grupa, natomiast w pozostałych chętne i zainteresowane dzieci. Jeśli jednak te, które początkowo były niezainteresowane uczestnictwem w projekcie chciałyby się przyłączyć mogą to zrobić w każdej chwili.

[hfe_template id=’4613′]