Przedszkole Nr 139

Przedszkole 139 na Mokotowie

OPŁATY

PŁATNOŚCI

Informacje o opłatach za przedszkole 2023/2024

Szanowni Państwo,

1. Opłata za żywienie –  np. za miesiąc wrzesień przelew powinien być wykonany w dniach 01-05.IX – nigdy w miesiącu wcześniejszym! Wysokość kwoty do zapłaty rodzic będzie dostawał sms-em na telefon. 

Nr konta: 46 1030 1508 0000 0005 5053 8067

  • Całodzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł
  • Pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia.
  • Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy
  • Przykład opisu przelewu:

Jan Nowak, gr II żywienie

2.  Opłata na Radę Rodziców – opłata w wysokości zdeklarowanej przez rodziców na początku roku szkolnego.

Odbiorca: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 139

UL. WIKTORSKA 80 A

02 – 582 WARSZAWA

W tytule należy wpisać:

  1. Nr grupy do której uczęszcza dziecko
  2. Miesiąc, którego dotyczy wpłata
  3. Imię i nazwisko dziecka

Nr konta Rady Rodziców: 68 8002 0004 0053 0350 2003 0001 (Bank Spółdzielczy w Piasecznie BS Bank)

Zobacz co jeszcze u nas znajdziesz

Oddziały Przedszkolne

Aktywne metody nauczania najmłodszych

Przedszkole przyjazne dziecku