Przedszkole Nr 139

Odpisy żywieniowe za grudzień

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z pismem Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty na Mokotowie przedszkole musi się całkowicie rozliczyć do dnia 21.12.2022 z odpisów żywieniowych za nieobecności dzieci w grudniu. W związku z tym proszę o zadeklarowanie do dnia 20.12.2022 do godz. 9.00 obecności dziecka w placówce w dniach od 21.12.2022 do 30.12.2022. Informację proszę przekazywać telefonicznie lub sms-em na nr tel 723-248-784.

Zwrot pieniędzy za nieobecność dziecka w grudniu będzie dokonywany gotówką
w sekretariacie przedszkola. Jeśli rodzic zadeklaruje obecność dziecka w/w terminach a dziecko będzie nieobecne nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy.

Z poważaniem

Edyta Kaczmarczyk